CCIA Timiș anunță derularea unui nou proiect de profesionalizare a angajaților din Regiunea de Vest: „Vestul Calificat”!

explo 1000x200

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect și societățile  EUROJOBS și ART FOREST COMPANY SRL în calitate de parteneri, anunță începerea  Proiectului „Vestul Calificat” , finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”.

Din grupul țintă fac parte 330 persoane angajate care se încadrează în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI pentru activități de formare profesională (calificare/recalificare, perfecționare/specializare) și 36 de IMM-uri din Regiunea Vest.

Proiectul are o durată de 18 luni: 22 noiembrie  2019 – 21 mai 2021.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea numărului de angajați din Regiunea Vest care beneficiază de oportunitati de învățare pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea abilităților de muncă necesare în economia secolului 21, in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in corelare cu domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesională și activități de dezvoltare personală si profesională unui numar de 330 angajati ce provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si îndomeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, precum și prin elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, pentru 36 firme din Regiunea Vest, intervenție materializată pe perioadă a 18 luni.

1000x100 casa brutarului
tmc 640

Obiectivele specifice regăsite în activitățile proiectului se referă la:

  1. Creșterea oportuniăaților de învațare pe tot parcursul vieții pentru angajații din sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in corelare cu domenile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin desfășurarea unei campanii de informare a 400 de angajatori din Regiunea Vest, privind importanța participării angajaților la programele de formare profesională adaptate nevoilor de dezvoltare a abilităților de munca în economia secolului 21.
  2. Îmbunătățirea abilităților de muncă necesare în economia secolului 21, in vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesională pentru 300 angajați si certificarea a 91% dintre participanți (273 persoane).
  3. Recunoașterea competențelor aferente cerințelor locurilor de munca din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate  conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin Evaluarea si certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale si/sau informale, pentru 30 angajați și certificarea a 91% dintre participanți (28 persoane).
  4. Sprijinirea a 36 întreprinderi care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru crearea de programe de formare profesională de invățare la locul de munca, din care minim patru intreprinderi vor introduce programe de învățare la locul de munca, la șase luni după finalizarea sprijinului.

Indiferent de tipologia lor, majoritatea ocupațiilor au înregistrat schimbări în conținutul muncii, principalii factori generatori fiind adaptarea la nevoile clienților, creșterea competiției si retehnologizările.

banner maxagro