Casa de Cultură a Sindicatelor Reșița, grădinița și creșa, apartamentele și garsonierele aparținând UCMR – noua miză a procedurilor de insolvență!

Supusă ingineriilor financiare ale grupului infracţional condus de Adrian Chebuţiu, UCM Reşiţa a beneficiat recent, după ani şi ani, de o evaluare a activelor efectuată de o firmă specializată. O evaluare a bunurilor rămase oficial în proprietatea UCMR, nu şi a celor plasate în firmele căpuşă.

La solicitarea administratorului judiciar, Comitetul Creditorilor de la UCMR hotărâse anul trecut ca evaluatorul DARIAN DRS S.A. să întocmească un raport de evaluare pentru bunurile din patrimoniul societăţii aflate în insolvenţă. Evaluarea era necesară în vederea stabilirii valorii garanţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă.

Prezentat Comitetului Creditorului, în şedinţa din 21 aprilie 2016, raportul de evaluare a fost însă respins de toţi creditorii care şi-au exprimat un punct de vedere. Şi de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), şi de INET AG, şi de Consiliul Local Reşiţa, prin Serviciul Public „Direcţia Impozite şi Taxe“! În 8 iunie 2016, aceştia au decis, după cum Express de Banat v-a mai informat, să se facă o nouă evaluare a patrimoniului companiei.

leader board 728 x 90 px

Am intrat însă în posesia evaluării realizate de DARIAN DRS şi merită să vă punem principalele date la dispoziţie. Valoarea de piaţă a proprietăţilor imobiliare, potrivit evaluatorului, este 32.945.700 euro, iar valoarea de piaţă a bunurilor mobile, 19.144.600 euro. Total: 52 de milioane de euro, atâta se pare că valorează acum bunurile UCMR! Punctual, cele mai mari valori apar la echipamente tehnologice – 15,7 milioane euro, respectiv la terenuri cu construcţii: Amplasament ABC – 13,3 milioane euro, Amplasament Câlnicel – 6,5 milioane euro, Casa de Cultură a Sindicatelor – 6 milioane euro, Amplasament Mociur – 4,6 milioane euro, apartamente şi garsoniere – 1,2 milioane de euro, grădiniţă şi creşă – 636.800 euro.

Doar doi dintre participanţii la masa credală au avut argumente când şi-au exprimat votul împotriva evaluării. AAAS a solicitat „prorogarea discuţiilor pentru a-şi putea exprima o opinie pertinentă, având în vedere că nu sunt evidenţiate distinct valorile garanţiilor asupra întregului patrimoniu al debitoarei“, s-a consemnat în procesul-verbal de şedinţă. Pe de altă parte, Serviciul Public „Direcţia Impozite şi Taxe“ Reşiţa a motivat că raportul de evaluare „nu a avut în vedere situaţia reală existentă pe piaţa imobiliară din municipiul Reşiţa. (…) Consiliul Local are organizat şi un serviciu de administrare a domeniului public şi privat, serviciu prin intermediul căruia poate să îşi formeze o părere orientativă referitor la mersul real al pieţei imobiliare din municipiul Reşiţa. În aceste condiţii, (creditorul – n.r.) subliniază că valorile de evaluare pentru obiectivele Casa de Cultură, Grădiniţa şi Creşa, Apartamente şi garsoniere sunt extrem de mari, iar aprobarea unor asemenea valori nu ar fi de natură să ducă la o rezolvare a problemelor cu care UCMR S.A. se confruntă“.

În consecinţă, patrimoniul UCMR va fi reevaluat. Între timp, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a hotărât, în 27 iulie 2016, cu unanimitate de voturi, mandatarea administratorilor speciali Cosmin Ursoniu şi Nicoleta Liana Ionete în vederea întocmirii şi propunerii unui plan de reorganizare a companiei. Până să apară acest plan şi noua evaluare a patrimoniului, merită să acordăm o atenţie ceva mai specială semnalului de alarmă tras de municipalitatea Reşiţei. Există interese obscure ca anumite active ale UCMR să fie supraevaluate? Dacă există, ar însemna că principalii dezavantajaţi ar putea fi creditorii companiei, deci în primul rând statul român (prin AAAS) şi municipiul Reşiţa (prin Consiliul Local – Serviciul Public „Direcţia Impozite şi Taxe“). Sau, poate, situaţia stă tocmai invers şi principalii creditori preferă o subevaluare a patrimoniului?! Dar atunci, aceasta s-ar face în detrimentul UCM Reşiţa! De partea cui ar trebui să fim acum, a reşiţenilor reprezentaţi de municipalitate sau a reşiţenilor care înţeleg ce înseamnă UCMR pentru Reşiţa?