Cărășenii care fac agricultură ecologică, așteptați să se înregistreze la Direcția Agricolă

Agricultura ecologică este un sector dinamic în România, care a cunoscut în ultimii ani o evoluție ascendentă și care prinde tot mai mult teren și în Caraș-Severin.

Anual, operatorii și/sau grupurile de operatori care fac agricultură ecologică au obligația să-și înregistreze activitatea la Direcția Județeană Agricolă Caraș-Severin, până la data de 16 mai.

Excepție fac operatorii ori grupurile de operatori care desfășoară activități în domeniile: pregătire sau prelucrare, distribuție/introducere pe piață, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura ecologică sau care intenționează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului, și care își pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie, inclusiv.

Documentele necesare pentru înregistrare sunt:

  • copie CI
  • copie CUI și Certificatul Constatator;
  • copie contract cu organismul de certificare;
  • copie certificat eliberat de organismul de certificare;
  • adeverință primărie cu terenul și/sau animalele deținute;
  • anexele 1-8, după caz, și Anexa 11, completate, datate și semnate;

În 2022, la DAJ Caraș-Severin figurau înscriși 350 de operatori. Ca și domenii de activitate, cărășenii s-au orientat cel mai mult spre culturile vegetale și sectorul pomicol.