Caransebeşul de altădată prinde viaţă

„Pavel Jumanca: Amintiri”, o carte de memorialistică ce aduce in prim-plan atât viaţa si activitatea unuia dintre cei mai importanţi dascăli şi oameni de cultură ai Caransebeşului de altădată, cât şi perioada în care acesta a trăit, inceputul secolului XX, a fost lansata, astăzi, la Caransebeş.

Volumul purtând semnătura lui Ovidiu Laurenţiu Roşu, directorul Arhivelor Naţionale Caraş-Severin, este rodul unei cercetări asiduue prin intermediul căreia au fost scoase la lumină aspecte inedite dintr-un colţ de lume de la marginea Imperiului Austro-Ungar.

Amintirile lui Pavel Jumanca îi poartă pe cititori prin cele mai importante instituţii şcolare şi bisericeşti din Caransebeşul regimentului de graniţă, printr-o lume populată deopotrivă de industriaşi, negustori, militari, clerici, dascăli, meseriaşi şi diverşi funcţionari ai statului şi le face cunoştiinţă cu momentele de final ale Imperiului Austro-Ungar. Din aceste motive, dar nu numai, „cartea este recomandată, în acelaşi timp, atât elevilor cât şi dascălilor lor, dar şi cercetătorilor şi, nu în ultimul rând, tuturor celor care trepidează la auzul cuvântului Banat”, a subliniat editorul căţrii, Ioan David. „Este o carte a unui patriot, Pavel Jumanca, despre patriotism, o carte ce reface tabloul începutului de secol într-un oraş de la periferia Imperiului ce tocmai se destrăma”, a precizat, la rândul său, Crişu Dascălu, directorul Institutului Titu Maiorescu al Academiei Române-filiala Timişoara, prezent la lansarea de astăzi, găzduită de Sala de festivităţi a Primăriei Municipiului Caransebeş.