Capcane pentru abonaţii la telefonie mobilă şi internet

Utilizatorii de telefonie, internet sau televiziune din România sunt avertizaţi de ANCOM, prin preşedintele Sorin Grindeanu, în privința capcanelor în care pot cădea dacă nu citesc cu atenţie contractele pe care aceștia le încheie cu furnizorii de servicii.

„Utilizatorii consideră că dacă se portează de la un operator la altul nu vor mai trebui să plătească penalizări legate de renunțarea la contract. Indiferent de motivul pentru care vor să renunțe la serviciul pe care îl dețin, utilizatorii trebuie să citească prevederile contractului pe care îl au și să se asigure că au ieşit din perioada minimă contractuală pentru a nu risca plata de penalităţi pentru rezilierea anticipată a contractului”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele Autorității Naționale de Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), informează Mediafax.

Reprezentanții Autorității spun că furnizorii de comunicaţii electronice sunt obligaţi să ofere contracte cu perioade minime de cel mult 24 de luni, însă trebuie să aibă și perioade contractuale de 12 luni, iar după expirarea perioadei minime contractul se va derula în continuare pe o perioadă nedeterminată sau se va prelungi succesiv cu perioade egale cu perioada contractuală minimă.

„Furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune pot stabili o perioadă contractuală minimă, denumită și perioadă contractuală inițială în cazul contractelor ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicații electronice. Renunțarea la contract în această perioadă contractuală minimă atrage, de regulă, plata unor penalități. Excepție fac situațiile în care utilizatorii solicită rezilierea contractului ca urmare a modificării unilaterale a acestuia de către furnizor”, arată un comunicat al ANCOM.

Autoritatea mai precizează că, în funcție de strategia comercială a fiecărui furnizor, se pot concepe și oferte care presupun încheierea contractului pe o perioadă nedeterminată (adică fără durată minimă contractuală), de regulă la prețuri standard (fără beneficii sau reduceri), iar avantajul pentru utilizatori este acela că acest tip de contract poate fi reziliat oricând, fără plata unor penalități.

„Durata totală a contractului nu trebuie confundată cu perioada contractuală minimă. Din analiza efectuată de ANCOM a contractelor principalilor furnizori de servicii de comunicații electronice din România a reieșit că, după expirarea perioadei contractuale minime, contractul nu încetează, ci se derulează în continuare pe o perioadă nedeterminată sau se prelungește succesiv cu perioade egale cu perioada contractuală minimă, în funcţie de prevederile concrete ale contractului și de solicitările abonaților. În acest caz, după expirarea perioadei minime inițiale nu este necesară contractarea unei noi oferte pentru prelungirea duratei contractuale, oferta curentă fiind în continuare disponibilă. De asemenea, după expirarea perioadei minime inițiale, utilizatorii pot renunța la contract fără plata penalităților de reziliere anticipată”, precizează Autoritatea Națională.

Potrivit ANCOM, este bine de știut:
– prin lege există un prag maxim pentru stabilirea duratei contractuale iniţiale, de 24 de luni, iar furnizorii trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor și oferte cu o perioadă contractuală inițială de maximum 12 luni;
– unii furnizori oferă și posibilitatea de a încheia contracte pe o perioadă nedeterminată, caz în care utilizatorii pot solicita încetarea acestora fără plata penalităților de reziliere anticipată;
– perioada minimă contractuală în cazul contractelor încheiate cu utilizatorii – persoane juridice poate depăși 24 de luni, fiind de regulă negociată de părți. Acești utilizatori pot însă solicita aplicarea regimului de consumator, respectiv oferirea posibilității încheierii unui contract pentru o perioadă contractuală minimă de până la 24 de luni;
– stabilirea prin contract a unor sume de bani pe care clientul trebuie să le plătească în cazul în care dorește rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale nu este interzisă, însă modul în care sunt stabilite aceste sume trebuie să respecte legislația din domeniul protecției consumatorilor;
– utilizatorii care doresc rezilierea unui contract de servicii de comunicații electronice ar trebui să verifice (în contractele lor) dacă a expirat perioada minimă a contractului, precum și sumele pe care ar trebui să le plătească pentru încetarea contractului în cazul în care sunt în interiorul perioadei minime contractuale.

Autoritatea atrage atenția, totodată, asupra faptului că „portarea numărului de telefon nu anulează obligația de a plăti penalități de reziliere anticipată a contractului, dacă procesul de portare are loc în cadrul perioadei minime contractuale”.

„În cazul în care consumatorii doresc să reclame modul în care un furnizor de comunicații electronice a stabilit sumele percepute ca penalități de reziliere anticipată, aceștia se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), instituția care poate constata existența unor clauze abuzive în contracte. Iar în cazul în care contractul de servicii de comunicații electronice nu conţine nicio precizare referitoare la durata acestuia sau, în cazul consumatorilor, se menționează o perioadă inițială mai mare de 24 de luni sau nu li se oferă și posibilitatea de a încheia un contract cu o durată iniţială de cel mult 12 luni, utilizatorii se pot adresa ANCOM, urmând pașii descriși în secţiunea «Sesizează ANCOM» de pe site-ul Autorității. De asemenea, persoanele juridice cărora li s-a refuzat, ca urmare a cererii acestora, încheierea contractelor cu o durată maximă de 24 de luni, precum și posibilitatea de a încheia un contract cu o durată de maximum 12 luni se pot adresa ANCOM”, arată comunicatul.