Canalizare sau canalizație?

Paronimele sunt cuvinte asemănătoare (nu identice) din punctul de vedere al formei, dar deosebite ca sens (și ca origine). Astfel, complementul înseamnă ceva, compliment – altceva; folosim în contexte diferite aluzie și iluzie, manifestare și manifestație, original și originar, familial și familiar, temporal și temporar, ordinal și ordinar. Fiind asemănătoare ca formă, unele dintre ele se confundă adesea între ele, în vorbire mai ales, întrucât ideile nu sunt restricționate de bariera corectitudinii controlate, de revizuire, de revenire asupra celor exprimate, de analiza atentă.

De aici – atracţia paronimică: tendința de apropiere, de asociere, a două elemente, având ca urmare înlocuirea unui element cu altul. Pentru a evita plasarea într-un context nepotrivit a unui cuvânt nu trebuie decât să deschidem dicționarele.

Canalizare canalizație, perfect substituibile (forma trimițând foarte ușor spre variantele aceleiași realități) sau cuvinte diferite din punct de vedere semantic?

  1. canalizare înseamnă: „1. Îndreptare a cursului unei ape pe un canal. 2. (Fig.) Dirijare a cursului unei acțiuni într-un anumit sens. 3. Ansamblu de lucrări tehnice executate pentru colectarea, epurarea și evacuarea apei întrebuințate într-o localitate, într-un sistem tehnic etc. sau a apei de ploaie, în vederea păstrării salubrității solului și a aerului.” (Micul dicționar academic, ediția a II-a, 2010).
  2. canalizație înseamnă, după același dicționar, „instalație aeriană, subterană sau submarină care transportă sau distribuie energie electrică”. DEX-ul prezintă lucrurile într-o manieră similară. Ambele lucrări lexicografice fac însă trimitere și la canalizare, canalizația având astfel un sens secundar. Și la canalizare găsim ideea sinonimiei cu lexemul canalizație. Totuși, verbul a canaliza nu pare să facă trimitere decât la canalizarea la care ne gândim rapid cu toții: „1. A îndrepta cursul unei ape pe un canal (4). 2. (Fig.) A dirija cursul unei acțiuni într-un anumit sens. 3. A dota o localitate, un sistem tehnic etc. cu canale (1) de scurgere.” (MDA2)

Marele dicționar de neologisme (2002) definește substantivul canalizație astfel: „1. ansamblu de construcții și instalații destinat colectării, transportului și evacuării apelor uzate. 2. ansamblu de lucrări care permit curgerea unui curs de apă cu debit mic dintr-un canal. 3. instalație care servește la transportul sau distribuția energiei electrice, prin conducte.” Așadar, și prin canalizare, și prin canalizație se înțelege parţial același lucru. DOOM2 trebuie amintit și el întrucât include o precizare importantă: „canalizáție (-ți-e) (rar) s. f., art. canalizáția (-ți-a), g.-d. art. canalizáției; pl. canalizáții, art. canalizáțiile (-ți-i-)”. Explicaţia posibilă: existenţa cuvântului canalizare. Prin urmare, canalizare este mai frecvent folosit decât canalizație, sinonimia dintre ele făcând posibilă selecția și actualizarea în context a cuvântului care sună mai familiar (nu *familial!).

Dicționarul limbii române moderne (1958) prezintă și el lucrurile special: „CANALIZÁȚIE, canalizații, s. f. 1. Instalație aeriană, subterană sau submarină care transportă sau distribuie energie electrică. 2. (Rar) Canalizare. – Fr. canalisation.” Comparând sursele, observăm că în timp lucrurile s-au schimbat, canalizație fiind rar utilizat cu sensul de „canalizare”, sensul primar, specializat, diferențiindu-l de sensul de bază al cuvântului canalizare. De remarcat și de analizat și planul practic: „Prin intermediul propriei infrastructuri de canalizație subterană RCS & RDS asigură operatorilor de comunicații electronice (…)” (digi.ro).

Dacă prin canalizare şi prin canalizaţie se ajunge măcar conjunctural la aceeaşi realitate desemnată nu înseamnă că putem să generalizăm. Este bine să avem în vedere că paronimia există şi că ne poate încurca sau chiar pune în situații stânjenitoare. Poluarea și poluția fac referire la realități complet diferite, substituirea lor anapoda ducând la situații cel puțin amuzante. Diferențiere obligatorie și la fixare – fixație.