Canalizare la Doman, Internet la Secu!

În sfârșit, locuitorii din Doman ajung în rândul lumii civilizate și vor avea canalizare în 36 de luni. Administrația locală a parcurs toate procedurile legale, prin urmare, în câteva zile vor începe lucrările. Demersuri se fac și pentru celelalte cartiere mărginașe.

Proiectul de canalizare a fost inclus în Programul Naţional de Dezvoltare Locală derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

La începutul lunii martie a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor și este finalizată procedura de achiziție publică pentru serviciul de dirigenție de șantier.  Până la sfârșitul acestei luni va începe execuția lucrărilor.

Conform alocărilor financiare multianuale, stabilite prin actul adițional la contractul de finanțare,  semnat în luna noiembrie 2015, încheiat între municipiul Reșița și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, durata de finanțare a lucrărilor este de 36 de luni”, a declarat viceprimarul cu atribuții de primar, Ioan Crina.

Internet la Secu!

În plus, pentru îmbunătățirea rețelei edilitare necesare dezvoltării economice și sociale a cartierelor aparținătoare, municipiul Reşiţa a promovat spre finanțare investiții edilitare în zonele Secu, Cuptoare și Moniom.

Pentru aceste cartiere au fost acceptate spre finanțare, prin OUG nr. 28/2013 derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, proiecte de realizare a rețelelor de alimentare cu apă potabilă și a rețelelor de canalizare menajeră,  inclusiv  realizarea  unei stații de epurare a apelor uzate în Cuptoare. Totodată, s-a eliberat certificatul de urbanism pentru realizarea unei antene de telecomunicații pentru telefonie mobilă și Internet în localitatea Secu”, a adăugat Crina.

Pentru proiectul de alimentare cu apă a celor 3 localități este în curs reactualizarea proiectului tehnic pentru o nouă soluție tehnică de alimentare cu apă în Moniom, iar pentru cel de canalizare sunt în curs de obținere avizele de la diverse instituții și operatori de rețele, în vederea obținerii autorizației de construire.

Conform alocărilor financiare multianuale, stabilite prin actele adiționale la contractele de finanțare, semnate în luna noiembrie 2015, încheiate între municipiul Reșița și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, durata de finanțare a lucrărilor este de 36 de luni.