Campanie dedicată Zilei Mondiale a Sănătății – „Împreună pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă”

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, Ministerul de resort lansează o campanie de promovare, informare și educare a decidenților și populației sub sloganul „Împreună pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă!”

Conform Direcției de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin, Ziua Mondială a Sănătății (7 aprilie) se va marca și în județ pe o perioadă de opt luni de zile, începând de astăzi până în 12 decembrie. Prin această campanie se dorește ridicarea gradului de conștientizare, promovare publică, implicarea factorilor de decizie guvernamentali și crearea de parteneriate pentru a aborda nedreptățile în materie de sănătate.

Pentru luna aprilie, obiectivul principal al campaniei este de a crește nivelul de informare cu privire la determinanții sociali ai stării de sănătate a persoanelor vulnerabile. În următoarele luni se va discuta despre starea de sănătate și percepția acesteia în rândul populației vulnerabile comparativ cu populația generală, problematica asigurării accesului la servicii, comportamentele cu risc pentru sănătate, automedicația și consumul de antibiotice și starea de sănătate a femeilor din comunitățile vulnerabile, inclusiv sănătatea reproducerii. Se va lua în calcul și starea de sănătate a copiilor în comunitățile vulnerabile, dar și drepturile la sănătate și serviciile de sănătate ale acestora.

Populația vulnerabilă este problematică atât din punct de vedere social, economic, educațional, dar și din punct de vedere al sănătății. Conform cercetării evaluării de nevoi și comportamente la risc pentru sănătate la populația vulnerabilă efectuată în 2019, se indică faptul că pe un lot de 1.645 de persoane vulnerabile din 28 de județe, 72% dintre femei și 53,5% dintre bărbați nu sunt angajați și 40% dintre familii trăiesc cu mai puțin de 500 de lei pe lună.

Persoanele care își declară starea de sănătate bună sau foarte bună reprezintă 59%, comparativ cu 70,9% din populația generală, 31% din adulți declară că suferă de o boală cronică, comparativ cu 19,5% din populația generală și 9% dintre copii suferă de o boală cronică.

Campania ce se va desfășura în această perioadă este implementată la nivel județean de către Direcția de Sănătate Publică a județului Caraș-Severin, iar suportul metodologic este asigurat de către Institutul Național de Sănătate Publică.

Autor: Iulia Vlad