Cadastrare gratuită în 1.000 de localități! Deputatul Rujan este PENTRU!

survey engineers working at construction land site topographic work concept focus on woman face
untitled design set 970x90 px

Locuitorii din cel puțin 1.000 de unități administrativ-teritoriale vor beneficia de cadastrare gratuită între anii 2023 și 2026. Propunerea legislativă inițiată de mai mulți deputați PNL a fost votată favorabil.

„Programul național de cadastru și carte funciară, prin care lucrările sunt gratuite pentru cetățeni, este unul foarte bun. De aceea, am votat marți PENTRU adoptarea propunerii legislative privind completarea Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996, inițiată de mai mulți colegi deputați de la PNL, prin care în perioada 2023 – 2026 să fie realizată cadastrarea integrală a cel puțin 1.000 de unități administrativ-teritoriale.”, anunță Dumitru Rujan.

Recent, cei de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) au anunțat că au alocat suma de 494.008.445 de lei pentru cea de-a IX-a etapă de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților pe sectoare cadastrale.

Primăriile care își exprimă intenția de a începe sau de a continua lucrările de cadastru pe sectoare cadastrale pot încheia contracte de finanțare cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI). Termenul este de 60 de zile de la primirea înștiințărilor transmise de OCPI-uri, iar durata contractelor de finanțare este de 18 luni. După semnarea contractelor de finanțare, primăriile au la dispoziție alte 60 de zile pentru a încheia contracte de prestări servicii de înregistrare sistematică a imobilelor.

ANCPI va deconta între 84 și 364,56 de lei/imobil (fără TVA), în funcție de gradul de dificultate a terenului și de gradul de acoperire cu construcții. Banii vor fi virați în conturile primăriilor după deschiderea noilor cărți funciare aferente imobilelor recepționate.

Până în prezent, ANCPI a înregistrat în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin PNCCF, peste 5,1 milioane de proprietăți.

PNCCF are drept scop înregistrarea gratuită pentru cetățeni a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/