Beneficiarii PNDR cu polițe de asigurare emise de City Insurance trebuie să prezinte o nouă garanție validă

434204
timisoara capitala 2023 Alisia Columbonet 1000x100

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce la cunoștința tuturor beneficiarilor PNDR că Tribunalul București a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva Societății de Asigurare-Reasigurare CITY INSURANCE S.A. (City Insurance).

Polițele emise de City Insurance vor înceta de drept în termen de 90 de zile de la deschiderea procedurii de faliment, și având în vedere această situație, beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) au obligația de a respecta prevederile articolului 23, alin. (3)​1 din OUG nr. 49/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile​ 2.

„Până la expirarea termenului de 90 de zile de la deschiderea procedurii falimentului, beneficiarii PNDR, care au proiecte în derulare, trebuie să prezinte AFIR o poliță de asigurare de garanție emisă de către o societate de asigurări autorizată. În acest sens, beneficiarii care au contractele de asigurare încheiate cu City Insurance trebuie să ia o decizie cu privire la acestea și să se asigure că nu vor rămâne fără un instrument de garantare valid, depunând la AFIR o garanție valabilă, nu mai târziu de 29 aprilie 2022.”a precizat Dorin Dumitru Opreanu, Directorul general al
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

promovare banner maxagro

Termenul de 90 de zile se aplică și valabilității polițelor de asigurare pentru garanția de bună execuție emise de City Insurance, depuse de contractorii beneficiarilor măsurilor din PNDR în cadrul contractelor de achiziții publice.

Conform legislației în vigoare, instrumentele emise în vederea garantării executării contractului de achiziție publică trebuie, în primul rând, să fie emise de către o instituție de credit (din România sau din alt stat) sau de către o societate de asigurări autorizată și să respecte toate condițiile de formă și de fond impuse de legislația specifică.

publicitate tmc 640
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/