Atenție, deținători de terenuri agricole și animale din Timișoara! Trebuie să treceți pe la Registrul Agricol

Pentru noul an, cei care dețin pe raza municipiului Timișoara terenuri agricole sau animale sunt obligați să declare aceste lucruri la Registrul Agricol. Sunt vizate atât persoanele fizice și juridice, indiferent dacă au domiciliul fiscal în Capitala Banatului sau nu. De asemenea, cei care lasă terenurile nelucrate trebuie să se aștepte la majorări semnificative de impozite.

Sunt vizați toți cei care dețin terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc. Practic, persoanele fizice și juridice au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza Municipiului Timişoara.

Datele se comunică la început de an și în luna mai

Termenele sunt următoarele: mai întâi, între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; ulterior, între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

De asemenea, orice modificare față de ce s-a anunțat în lunile ianuarie-februarie, respectiv mai, trebuie anunțată în termen de 30 de zile de când survine propriu-zis.

Documente necesare 

Înscrierea în Registrul Agricol a datelor privind componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol, la primărie, pe baza declaraţiei trimise prin poştă cu confirmare de primire (pentru persoanele cu domiciliu in alte localități), pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei, prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol.

Înscrierea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţie.

Sediul este în P-ţa Victoriei nr. 5, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu programul de lucru de luni până vineri, între orele 8.30 – 10.30, marţi şi joi, între orele 14.00 – 16.00.

Există amenzi, dar sumele nu sunt mari

Refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele, informațiile și evidențele necesare, refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, precum și nedeclararea la termenele şi în forma stabilită de ordonanţă sau de normele tehnice de completare a Registrului Agricol, a datelor care fac obiectul Registrului Agricol, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008.

Cei care nu își lucrează terenurile vor avea impozitul majorat cu 500%

Hotărârile de Consiliu Local Timișoara impun celor care dețin terenuri agricole să le lucreze. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500%, începand cu al treilea an. De asemenea, proprietarii de terenuri vor fi sancţionaţi anual, cu plata unei sume de la 5 lei la 10 lei/ha, în raport cu categoria de folosinţă a terenului.