Arhitectul șef al Timișoarei, ajutat de specialiști pentru a da avize

Primăria Timișoara intenționează să înființeze o comisie formată din specialiști din diferite domenii care să-l ajute pe arhitectul-șef în emiterea avizelor pentru planuri urbanistice sau studii de fezabilitate.

Consiliul Local Timișoara va avea pe masă, în următorul plen, un proiect de hotărâre cu privire la înființarea unei noi comisii în primărie. Este vorba de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (CTATU), alcătuită din specialiști din diferite domenii de activitate.

CTATU este organizată în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă a municipiului Timișoara. CTATU sprijină compartimentul specializat din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara în domeniul acestuia de activitate, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului Șef, pentru documentațiile de urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau alte cercetări prealabile”, scrie în proiectul de hotărâre.

Concret, din cadrul comisiei vor lua parte specialiști din domeniul arhitecturii, amenajării teritoriului și urbanismului, specialiști în elaborarea de părţi din documentaţii de amenajare a teritoriului sau de urbanism: amenajare peisagistică, climat urban, protejarea și dezvoltarea patrimoniului construit, sociologie urbană și demografie, economie urbană, căi de comunicații și transporturi.

Din proiectul de hotărâre mai aflăm că membrii acestei comisii, care vor avea un mandat de patru ani, îl vor consulta pe arhitectul-șef atunci când vine vorba de emiterea avizului pentru diferite tipuri de lucrări, precum planuri de amenajare a teritoriului, planuri urbanistice zonale, studii de fezabilitate sau de fundamentare, teme de proiectare sau diverse lucrări.