Aquacaraș vs. ANAF: „Instanța va decide cine are dreptate!”

Ultimele luni n-au fost tocmai bune pentru societatea de apă-canal, din cauza problemelor financiare legate de corecția impusă de Agenția Națională a Finanțelor Publice. Oficialii Aquacaraș n-au renunțat încă la subiect și așteaptă ca instanța să facă dreptate.

„Am atacat în justiţie decizia de imputare a sumei, în primă instanţă având câştig de cauză prin Hotărârea Curţii de Apel Timişoara nr. 154/2014/26.05.2014. Din păcate, Hotărârea Curţii de Apel a fost atacată de MFE (care a preluat OPCP de la Ministerul de Finanţe), la Înalta Curte de casaţie şi Justiţie şi a fost casată prin sentinţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a dispus rejudecarea cauzei. După rejudecare, Curtea de Apel Timişoara şi-a schimbat opinia şi în încheierea de şedinţă a respins solicitarea noastră de suspendare a executării actului administrativ. Respingerea suspendării PV de impunere a  creanţei a condus la instituirea popririi conturilor societății noastre de către ANAF începând cu data de 13.02.2015 și la instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor societății (mașini, utilaje, sedii de birouri și, cel mai grav, asupra unor clădiri care formează ansamblul stației de apă Reșița, cum ar fi laboratorul STAP Reșița, fiind singurul laborator al operatorului care asigură calitatea apei în tot județul Caraș-Severin, bunuri ce au fost scoase la licitație publică)”, a explicat Anatolie Liber, directorul societății de apă-canal.

Lucrurile însă nu rămân așa, pentru că cei care conduc Aquacaraș vor continua lupta pe căi legale întrucât, spun aceștia, corecția financiară nu este justificată în contextul în care caietul de sarcini a fost respectat.

„Paradoxal, după finalizarea proiectului ISPA,  însuşi Ministerul Finanţelor Publice (fosta autoritate contractantă), procedând la verificarea finală a acestuia şi fără a lua în calcul condiţiile de bază stabilite chiar de el însuşi, cele impuse de Memorandumul de Finanţare aprobat de CE şi de modificările legislative impuse atât de Comunitatea Europeană, cât şi de Guvernul României, a considerat  că din valoarea totală a proiectului, de 65.773.311,17 de euro,  este neeligibilă suma de 1.357.555,33 de euro, constatare făcută în procesul-verbal de constatare nereguli şi de stabilire a creanţei bugetare”, a subliniat Liber, care spune că anterior le-a fost avizată ca favorabilă semnarea unui addendum la contractul de asistenţă tehnică, prin care s-a putut lărgi sfera serviciilor impuse de legislaţia de mediu, cu buget suplimentar aferent. Ulterior însă, această autoritate a ignorat propria-i aprobare şi a considerat ca neeligibile exact acele servicii necesare realizării scopului contractului iniţiat şi încheiat de aceasta.

Una peste alta, șansele ca societatea să câștige în instanță sunt destul de mari, însă demersurile făcute pentru solicitarea unor garanții din partea Primăriei Reșița și a Consiliului Județean au avut drept scop salvarea societății până la rezolvarea conflictelor pe cale legală. Dacă instanța le va da dreptate, ANAF îi va returna banii operatorului.