Apel de selecție nr.1/2019- varianta simplificată. Măsura 1.2/1C. Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă.