Apel de selecție nr. 1/2022 – varianta simplificată. Măsura 6.1/6A Înființarea de activități neagricole

belgium eu
STPT job 1000x200

 • Data lansării apelului de selecție: 07.11.2022
 • Data limită de primire a proiectelor: 12.12.2022, ora 12.00, cu prag de supracontractare de 200%
 • Măsura lansată prin apelul de selecție: M6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole
 • Tipurile de beneficiari eligibili:

  publicitate online in ziar Express de Banat

In conformitate cu fisa masurii 6.1/6A, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole (autorizati cu statut minim de PFA/II/IF) care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul masuri 6.1/6AInfiintarea de activitati neagricole„ în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

 • Societate în nume colectiv –SNC – înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • Societate în comandită simplă –SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate pe acţiuni–SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

 • Societate în comandită pe acţiuni–SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate cu răspundere limitată– SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);

 • Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

 • Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • Fondurile disponibile pentru acest apel de selectie: 252.305,73 Euro fonduri EURI

 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Cuantumul sprijinului este de 50.000 Euro/proiect (fonduri EURI)

Intensitatea sprijinului este de 100% din cuantumul cheltuielilor eligibile

Sprijinul se va acorda în 2 rate :

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare;
 • 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară, respectiv, 50.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

 • Termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului)

 • Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, respectiv masura 6.1 din SDL, contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

· Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele:

12.12.2022, ora 12.00, la sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara.

Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9:00-15:00, cu exceptia ultimei zi, respective 12.12.2022 cand ora limita de depuenre a proiectelor este 12:00

 • ATENTIE! Depunerea continua a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limita prevazut mai sus, atunci când valoarea nerambursabila a proiectelor depuse, excluzand valoarea nerambursabila a proiectelor retrase, ajunge la 200% din nivelul alocării financiare pentru acesta sesiune, respectiv nu mai repede de 14.11.2022, ora 15.00, când oprirea depunerii de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

· Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura M6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole, pagina de internet http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-1-infiintarea-de-activitati-neagricole/

· Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:

Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara

Tel: 0354 411 150

Tel. mobil: 0762 695 509

E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Presedinte/Reprezentant legal

Carmen MICU

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/