Apel de selecție nr. 1/2018. Măsura M8/6B PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE