Apel de selecție 1/2020 aferent Măsurii M1/6B-Dezvoltarea și Modernizarea Localităților rurale