Anunț public privind decizia etapei de încadrare

anunt public
untitled design set 970x90 px

UAT Oraș Moldova Nouă, titular al proiectului ,,Reabilitare și modernizare spații verzi și zone pietonale în orașul Moldova Nouă” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încdrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fară evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul: Reabilitare și modernizare spații verzi pietonale în orașul Moldova Nouă”, propus a fi amplasat în Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Str Petru Maior, Nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 08,00-15,00, și vineri, între orele 08,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.wpmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Brantner 1000x100px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/