Anunț public Aeroport Internațional Traian Vuia Timișoara

aeroport Timisoara
untitled design set 970x90 px

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA „TRAIAN VUIA” SA titular al proiectului „Realizare parc fotovoltaic 7MW” propus a fi amplasat in comunele Ghiroda si Remetea Mare, identificat prin CF nr. 405691 Ghiroda, nr. cadastral 405691, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Pentru Protecția Mediului Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul realizare parc fotovoltaic 7 MW, propus a fi amplasat in comunele Ghiroda si Remetea Mare, identificat prin CF nr. 405691 Ghiroda, nr. cadastral 405691, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 -16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la următoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro/- Secțiunea Acorduri de mediu.

untitled design set 970x90 px

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.