Anunț public

anunt angajare (2)
po 1000x100px (3)

Anunț concurs

În conformitate cu prevederile art.618 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Bocșa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarea funcții publice vacante de execuție:

– O funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Executare Silită-Serviciul Impozite și Taxe.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Proba scrisă în data de 03.06.2022 ora 10:00 la sediul Primăriei Orașului Bocșa.
Probă interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte pentru funcția publică de execuție vacantă.

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă, 8 ore/zi.

Publicarea anunțului se face în data de 03.05.2022.
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului respective, 03.05.2022-23.05.2022.

Coordonate de contact: la sediul Primăriei Orașului Bocșa, str. 1 Decembrie 1918, nr.22 și la telefon 0355566600, 0752090787, e-mail: resurseumanebocsa@orasulbocsa.ro, persoana de contact: Pantiș Georgeta, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare.

banner 970 x 250