Anunț public

picnic iulius1000x100

In conformitate cu prevederile art. 471 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea ți completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Primăria municipiului Caransebeș anunţă reluarea concursului, organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a celor două funcții de execuție vacante din cadrul Aparatului de specilitate al Primarului municipiului Caransebeș:

leader board 728 x 90 px

– 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul stablire impunere , incasare si inspectie fiscala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș

– 1 post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Integrare europeana, relatii internationale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș

Noul calendar de desfășurare:

Concursul va avea loc la sediul Primariei municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției , nr. 1, după cum urmează:

– proba scrisă – 16.03.2021 ora 11, 00

– interviu – 18.03.2021, ora 12.00

Bibliografia/tematică cuprinsă în Anuțul cu nr. 3617/04.02.2021, rămân în vigoare.