Anunț public

Având in vedere contextul epidemiologie actual determinat de raspandirea coronavirusului SARS-Cov 2 si incidenţa de peste 1%, din ultimele 14 zile, luând in considerare informarea nr. 6761 din 03.03.2021, a Primarului Municipiului Caransebeş Felix Cosmin Borcean si Hotararea Consiliului de Administraţie din data de 03.03.2021, se amana organizarea concursului conform prezentului anunţ:
Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager-persoana fizica
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş , str.Piata 21 Decembrie 1989, nr.2, jud.Caras-Severin, in data de 05.04.2021, ora 11, desfasurandu-se in doua etape:
I. Etapa de verificare a indeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite in anunţul de concurs, care va avea loc intre 23.03.2021-25.03.2021, etapa eliminatorie, pentru care afişare rezultatelor finale va avea loc in data de 25.03.2021 ora 12.00, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisarii;
II. Etapa de susţinere publica si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura in Sala de şedinţe a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş, pe baza temelor-cadru, in data de 05.04.2021, ora 11.00;
La concurs se pot inscrie persoanele fizice care intrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al Ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical fizic şi neuropsihic;
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare conform legii.