ANUNȚ PUBLIC

anunt public
1000x100 resita 02

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

M.B. SILVAMAR INVEST S.R.L., titular al proiectului „DESFIINȚARE CONSTRUCȚII”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „DESFIINȚARE CONSTRUCȚII”, propus a fi amplasat în Oțelu Roșu, Str. Mihai Eminescu, nr.10C.

publicitate online in ziar Express de Banat

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 08.00 – 15.00, și vineri, între orele 08.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

publicitate tmc 640

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

publicitate Timisoara banner maxagro