ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut  un nivel de studii superior

explo 1000x200

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior

In baza prevederilor art.41 alin.4, alin.5 si alin.6 privind H.G. nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria oraşului Băile Herculane organizează în data de 20.06.2022, examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca orășeneasca si Casa de cultura.

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare :

Examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut  un nivel de studii superior se va desfășura la sediul Primăriei orașului Băile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, astfel:
• Proba scrisa 20.06.2022, ora 10,00

Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul  Primăriei orașului Băile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, in termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe /la site-ul / avizierul Primăriei orașului Băile Herculane, respectiv intre 03.06.2022 – 07.06.2022, ora 8,00 – 16,00.

Relații suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primăriei orașului Băile Herculane, strada, M. Eminescu nr. 10, – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Rostescu Anișoara – consilier  superior, telefon  0255/560.439, e-mail primbh@yahoo.com.

banner 970 x 250