ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut  un nivel de studii superior

po 1000x100px (3)
whatsapp image 2023 04 24 at 15.32.19
banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01
explo 1000x200

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior

In baza prevederilor art.41 alin.4, alin.5 si alin.6 privind H.G. nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria oraşului Băile Herculane organizează în data de 20.06.2022, examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca orășeneasca si Casa de cultura.

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare :

Examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut  un nivel de studii superior se va desfășura la sediul Primăriei orașului Băile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, astfel:
• Proba scrisa 20.06.2022, ora 10,00

1000x100 casa brutarului
expresb 1000x100
expres banat 1000x100 (2)
tmc 640
banner maxagro
celtic transilvania 1000x100px

Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul  Primăriei orașului Băile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, in termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe /la site-ul / avizierul Primăriei orașului Băile Herculane, respectiv intre 03.06.2022 – 07.06.2022, ora 8,00 – 16,00.

Relații suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primăriei orașului Băile Herculane, strada, M. Eminescu nr. 10, – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Rostescu Anișoara – consilier  superior, telefon  0255/560.439, e-mail primbh@yahoo.com.

banner maxagro
tmc 640
banner maxagro
expres banat 1000x100 (2)
banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01