Anunţ privind licitaţia publică cu plic închis, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr.43172 Caransebeș