Anunț – Modernizare DJ 581, intersecția cu DJ 586 A (Secășeni) –interesecția DN 57 (Grădinari)

Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020
Autoritatea de management Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

 

Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Caraș–Severin în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Ticvaniu Mare și Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Gădinari, acesta fiind lider, respectiv Beneficiarul proiectului, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 –2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, Contractul de finanțare nr.857/22.12.2017,,Modernizare DJ 581, intersecția cu DJ 586 A ( Secășeni) –intersecția DN 57 ( Grădinari)” .
Obiectul generalal proiectului vizează creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condiiților de viață ale comunităților din zona rurală Ticvaniu Mare, Grădinari prin creșterea conectivității și mobilității zonelor rurale din vecinătatea coridorului rutier TNT-T, precum și reducerea discrepantelor de dezvoltare și a decalajelor rural -urban prin
îmbunătățirea accesului locuitorilor din mediul rural către orașe și municipiul de reședință de județ. Rezultatele așteptate la finalul implementării proiectului sunt: Modernizarea drumului județean 581; creșterea portantei rutiere; asigurarea conectivității indirecte la rețeua de transport rutier TEN-T; modernizarea stațiilor și a alveolelor pentru mijloacele de transport în comun; creșterea siguranței rutiere pentru pietoni în comunele Grădinari și Ticvaniu Mare.

Valoarea proiectului este de 20.359.720,39 lei TVA inclus, respectiv:
-17.087.210,28 lei TVA inclus finanțare nerambursabilă FEDR ( 85%);
-2.613.338,03 lei TVA inclus finanțare nerambursabilă Guvernul României (13%);
-402.052,02 lei TVA inclus contribuția Consiliului Județean Caraș –Severin ( 2% );
-257.120,06 lei TVA inclus valoare neeligibilă.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv între 22.12.2017-31.08.2020, așa cum reiese
din contractul de finanțare.

Codul MYSMIS 118438, Proiect cofinanțat de FEDR prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 –2020, Axa
prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 Stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN –T.

Manager proiect: Martin Motolan
Email: motolan_martin@yahoo.com