Anunţ de licitaţie pentru cesionarea drepturilor de recoltare a ciupercilor comestibile

Direcția Silvică a județului Caraș-Severin, administrator al 325.000 de hectare de fond forestier proprietate publică a statului, oferă spre cesionare drepturile de recoltare a ciupercilor comestibile din flora spontană de pe raza fondului forestier administrat, pentru speciile trufe, hribi, gălbiori, ghebe.

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Caraş-Severin, cu sediul în str. Petru Maior, nr. 69A, Reşita, județul Caraş-Severin, cod poştal 320100, telefon 0255.216.533, fax 0255.222.645/0255.222.653, e-mail productie@resita.rosilva.ro.

Data desfăşurării licitaţiei – 25 iunie 2021, ora 13.00.

leader board 728 x 90 px

Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, loc. Reşita, str. Petru Maior, nr. 69A.

Tipul licitaţiei: licitaţie cu ofertă la plic închis.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor caietului de sarcini.

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru licitație: 25 iunie, ora 12.45.

Speciile și cantitățile pentru care se cesionează drepturile de recoltare sunt:

Valoarea de pornire la licitație a tarifelor de cesionare a drepturilor de recoltare este:

Caietul de sarcini pentru licitație poate fi pus la dispoziția celor interesați în copie sau în format electronic. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (direct la Biroul Producție și Vânătoare, tel. 0255 222 648 sau 0730 653 406).