ANUNȚ CONCURS

PRIMĂRIA ORAȘ ORAVIȚA – cu sediul în: localitatea ORAVIȚA, strada 1 DECEMBRIE 1918, nr.60, județul CARAȘ-SEVERIN organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. 1027/2014.

Denumirea postului: consilier gradul IA în cadrul Centrului Cultural Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” Oravița.

Condiții de participare la concurs:

  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
  • Vechime în sistemul bugetar: minimum 7 ani;
  • Experiență profesională în sistemul bugetar, instituții, dovedită prin perfecționări, specializări, cursuri;
  • Limbi străine: nivel mediu;
  • Cunoștințe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;
  • Capacitate deplină de muncă, cu o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
  • Abilități, calități și aptitudini necesare-colaborare cu șefii ierarhic superiori;
  • Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii;

Data,ora și locul de desfășurare a concursului:

-Proba scrisă: data de 08.01.2020, ora 10.00, la sediul instituției.

-Proba de interviu: data de 10.01.2020, ora 10.00, la sediul instituției.

1000x100 casa brutarului
celtic transilvania 1000x100px

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Date conctact: Resurse Umane, tel. 0255.571133, int.13

 

PRIMAR,

Jr. URSU DUMITRU

banner maxagro