ANUNȚ CONCURS

anunt angajare (2)

Unitatea Administrativ-Teritorială a comunei Berzasca, cu sediul în comuna Berzasca, strada Principală, nr. 282, județul Caraș-Severin, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului urbanism, al aparatului de specialitate al primarului comunei Berzasca.

Data susținerii concursului: 07.06.2022, orele 11.00-14:00- proba scrisă și 09.06.2022, orele 13:00- 14:00- probă interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul primăriei comunei Berzeasca- Birou registratură în termen de 20 de zile calendaristice, de la data publicării anunțului pe pagina de internet a primăriei comunei Berzeasca și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici respectiv perioada 05.05.2022-24.05.2022.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Selecția dosarelor se va face în 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Concursul se va desfășura la sediul primăriei comunei Berzeasca, strada Principală, numărul 282, județul Caraș-Severin.

Relații suplimentare se pot obține de la Secretarul general al comunei Berzeasca- Consilier Juridic Sorin Sporea responsabil resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berzeasca, la telefon: 0255/ 545 650 sau fax: 0255/545 651.

banner 970 x 250