ANUNȚ CONCURS

anunt angajare (2)

Unitatea Administrativ Teritorială- Comuna Rusca Montana, numărul 450, județul Caraș-Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei ( 1 post), din cadrul aparatului de specialitate al comunei Rusca Montană.

Dosarele de concurs se depun la registratura primăriei, sat Rusca Montana, numărul 450, județul Caraș-Severin, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (06.05.2022-02.06.2022 inclusiv).

Selecția dosarelor de concurs se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ( 26.05.2022-02.06.2022).

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Proba scrisă va avea loc în data de 06.06.2022 ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Rusca Montana, numărul 450.

Interviul se va susține în data de 08.06.2022, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Rusca Montana, numărul 450. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Relații suplimentare se obțin la sediul primăriei din sat Rusca Montana, numărul 450, comuna Rusca Montana, județul Caraș-Severin, referent III, superior, Jura Andreea, telefon: 0255-536.090, fax. 0255-536.001, e-mail: primariaruscamontana@yahoo.com .

banner 970 x 250