ANUNŢ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ

parcare3
STPT job 1000x200

ANUNŢ ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ ZONA CAZĂRMII-GĂRII (între bl. nr.3A, nr.3 B- str. Cazărmii și bl. nr.1A str. Gării)

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sistemului de Parcări de Reședință din Municipiul Caransebeș, aprobat prin H.C.L.nr. 315/2022 (disponibil pe site-ul https://www.primaria-caransebes.ro), vă aducem la cunoștință că în perioada 15.05.2023-26.05.2023, persoanele fizice care domiciliază sau au stabilită reşedinţa în imobilele arondate parcării pot depune cereri pentru atribuirea unui loc de parcare, on-line pe site-ul Primăriei Caransebeș ( https://caransebes.cityon.ro/Parcari) , sau asistat la Comp. Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , cu sediul pe str.V.Alecsandri, nr.12 .

Imobilele arondate parcării sunt bl. nr. 3A , bl. nr. 3B – str.Cazărmii și bl. nr.1A – str.Gării. La procedura de atribuire /licitaţie pot participa, locatarii care domiciliază sau au stabilită reşedinţa în imobilele arondate parcării, fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă , nu au obligații bugetare restante şi nu deţin alt loc de parcare sau garaj construit pe terenul municipiului Caransebeş. Atribuirea
locului de parcare se face pentru o perioadă de trei ani, de la data atribuirii .Tariful de bază/prețul de pornire al licitației este de 160 lei/an.

Solicitarea de atribuire va fi însoțită de următoarele documente:
1. Documente privind domiciliul , respectiv reşedinţa : B.I./C.I
2. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului / autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu inspecţia tehnică periodică valabilă ;
3. Documente privind dreptul de folosinţa (utilizare) al autovehiculului dacă solicitantul nu este proprietarul acestuia: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat, etc). În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română a certificatului de înmatriculare (efectuată de un traducător autorizat). Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte  autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing;
4. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă este cazul). Solicitările pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință se depun doar prin sistemul informatic de gestiune al parcărilor, în perioada 15.05.2023- 26.05.2023 , iar cele care nu îndeplinesc condițiile impuse prin regulament vor fi respinse.

ATENȚIE: Obligațiile bugetare includ : taxa de parcare aferentă perioadei 01.01.2023-14.05.2023 (se achită de către foștii titulari ai locurilor de parcare până la data înscrierii la procedura de atribuire) , impozite și taxe datorate de către proprietarii locuinței de domiciliu sau de reședință, impozite și taxe datorate de către persoanele care își au domiciliul sau reședința în imobilul pentru care se atribuie locul de parcare , sume datorate în baza unor contracte de închiriere, de concesiune sau licențe, drept de folosință, despăgubiri stabilite prin hotărâri
judecătorești , amenzi .

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/