Anunț angajare

STPT job 1000x200

Direcția Silvică Caraș-Severin cu sediul în Municipiul Reșița, Județul Caraș-Severin, Strada Petru Maior, nr.69A, scoate la concurs/examen, în etapa a I- a categoria promovare (aceasta se adresează exclusiv angajaților din cadrul RNP Romsilva cu o vechime de cel puțin 6 luni în cadrul Romsilva), în conformitate cu Anexa nr.9 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, următoarele posturi vacante:
– un post vacant de contabil șef,(Cod COR 121120), pe perioadă nedeterminată, la Ocolul Silvic Mehadia;
– un post vacant de contabil șef,(Cod COR 121120), pe perioadă determinată, pe perioada suspendării contractului individual de muncă pentru creșterea copilului până la doi ani al titularului de post, Ocolul Silvic Sasca Montană.

Concursul / examenul se va desfășura la sediul Direcției Silvice Caraș-Severin, localitatea Reșița, Strada Petru Maior, nr.69A, Județul Caraș-Severin, în data de 14.09.2022, începând cu orele 10.00

publicitate online in ziar Express de Banat

Dosarele de candidatură se depun, până la data de 12.09.2022 la secretariatul Direcției Silvice Caraș-Severin.

Bibliografia și tematica sunt la sediul unității și la sediile ocoalelor silvice, pe site-ul Direcției Silvice Caraș-Severin și pe site-ul Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva http://www.rosilva.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Silvice Caraș-Severin, Compartimentul Resurse Umane.

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/