ANI, cu ochii pe aleșii din Caraș-Severin

O nouă listă de 10 aleși locali a fost publicată astăzi de Agenția Națională de Integritate, fiind descoperite diverse activități care au dus la constatarea stării de incompatibilitate sau conflict de interese administrativ. Printre cei enumerați se află și 3 aleși din Caraș-Severin.

Nicolae Magheți, viceprimar al comunei Zorlențu Mare, a fost declarat incompatibil de ANI. În perioada 2012 – 2016, acesta a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică – reprezentant al „Magheți Nicolae Întreprindere Familială”.

Tot incompatibil a fost declarat și Ion-Sebastian Plujar, fost viceprimar, în prezent consilier local în comuna Ramna. În perioada 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică – reprezentant al „Plujar Sebastian Întreprindere Familială”.

Ambii aleși au încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003: „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată”; „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”.

Conflictul de interese administrativ a fost constatat în cazul Nataliei Bugărin, consilier local în comuna Brebu. În exercitarea mandatului de consilier local (2012 – 2016) a luat parte la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local, deși avea printr-o rudă de gradul I (mama sa) un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. Astfel, a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001: „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

Viceprimarul Nicolae Magheți se află printre aleșii locali vizați care nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.