Amenzi de peste 16.000 de lei pentru benzinăriile din Caraș-Severin

pompa de benzina
po 1000x100px (3)

Aproape 50 de controale au fost efectuate de inspectorii de muncă din Caraș-Severin în benzinăriile din județ în cadrul campaniei naționale care a avut drept scop verificarea legalității în ceea ce privește angajații, dar nu numai.

Inspectorii de muncă din Caraș-Severin au desfășurat acțiuni de control în cadrul campaniei naționale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum și verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatori. Așadar, în perioada 10 – 16 martie, în Caraș-Severin au fost efectuate 47 de controale, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

„Nu au fost identificate cazuri de muncă nedeclarată, însă, pentru alte încălcări ale prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă și din domeniul securității și sănătății în muncă s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.500 lei. Pentru neconformitățile constatate a fost dispus un număr de 99 măsuri de remediere.”, anunță reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă din Caraș-Severin.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Principalele deficiențe identificate au fost:

– neevidențierea în foile colective de prezență a orei de începere și de sfârșit a programului de lucru, a orelor suplimentare și a orelor efectuate pe timpul nopții, precum și neplata orelor de noapte;
– nerespectarea termenelor de transmitere a datelor în REVISAL;
– completarea cu date eronate a Registrului electronic de evidență a salariaților;
– nerespectarea modelului-cadru al contractului individual de muncă și necompletarea clauzelor obligatorii ale acestuia;
– nerespectarea prevederilor legale privind munca în zilele de sărbătoare legală, a repausului săptămânal de 48 ore consecutive și a sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal;
– depășirea duratei maxime legale a timpului de muncă zilnic;
– nu se face dovada acordării echipamentului individual de protecție;
– nu s-a efectuat examenul medical periodic;
– nu se asigură accesul lucrătorilor la fișele cu date de securitate ale substanțelor chimice periculoase;
– nedesemnarea persoanei responsabilă de acordarea primului ajutor;
– lipsă ISCIR la supapa de siguranță a instalației SKID;
– autorizație expirată pentru operatorii GPL.

banner 970 x 250