Alte două grădinițe și o școală din Reșița intră în reabilitare!

gradinita riki priki resita 620x400

Au fost semnate contractele de finanțare pentru eficientizarea energetică  a trei unități de învățământ din oraș. Valoarea acestora depășește 17 milioane de lei.

Ministrul Cseke Attila a semnat, luni, 47 de noi contracte finanțate prin componenta C5 – Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență. Contractele, în valoare totală de 388.077.308,56 de lei, au fost încheiate între autoritățile publice locale din 25 de unități administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării și vizează reabilitarea și creșterea eficienței energetice a unor clădiri rezidențiale multifamiliale și a unor clădiri publice.

Printre unitățile administrativ-teritoriale care au încheiat contracte pe PNRR se numără și Primăria Reșița. Reprezentanții municipalității au semnat cu Ministerul Dezvoltării contracte pentru trei proiecte: „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național Mircea Eliade – Corp C”, cu o valoare de 9.557.465 de lei, „Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Normal Pinocchio”, în sumă de 1.701.166 de lei, și „Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Riki-Priki” – 6.152.553 de lei.

În linii mari, lucrările propuse pentru creșterea eficienței energetice a celor trei unități de învățământ au în vedere: izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; izolarea termică a fațadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori; izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă și izolarea termică a planșeului peste subsol; reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență; dotarea cu sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse regenerabile, instalații cu captare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră; instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum pompe de căldură aer-apă etc.