Al și ale lui probleme vechi, da’ noi!

Având în vedere numărul restrâns de forme, folosirea și chiar acordul articolului (posesiv-) genitival ar trebui să fie chestiuni simple; în practică însă, vorbitorii/scriitorii sunt înclinaţi spre tot felul de lucruri.

Problema: repetăm sau nu repetăm?

Regula spune că, în cazul unui raport de coordonare între mai multe genitive, articolul trebuie pus înaintea fiecărui termen, începând cu al doilea: autorul romanului şi al scenariului, împotriva prafului şi a ţânţarilor. Apare însă excepţia – situaţiile în care genitivele formează o unitate, substantivele respective exprimând noţiuni aproape identice sau care au o legătură strânsă: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, studiul limbii şi culturii japoneze, studiul limbii şi literaturii române. În enunţul: „Mesageri ai gândurilor şi sentimentelor umane, florile contribuie la dezvoltarea relaţiilor sociale.” (www.eurocor.ro), elementele coordonate prin şi sunt înrudite din punct de vedere semantic, absenţa articolului din faţa celui de-al doilea element fiind justificată.

Dacă vrem să fim riguroși și respectuoși cu norma, în contexte precum:

„Principala ocupaţie tradiţională a ţăranilor din aceste zone este creşterea oilor şi vitelor.” (www.domogled-cerna.ro)

Aruncarea gunoaielor şi rumeguşului în lac se amendează.

Nimeni nu poate cunoaşte toate tainele vieţii şi morţii.

Trierea oamenilor şi bagajelor era extrem de riguroasă., omiterea articolului este greşită; fiind vorba de noţiuni diferite care nu alcătuiesc o unitate, în aceste contexte se impune repetarea articolului. Desigur, pot deschide destul de ușor și o dezbatere privind gradul de sinonimie/completare a elementelor subliniate… Dar, până la urmă, nu chiar totul e discutabil!

Pe de altă parte, ca într-un amețitor joc al dezechilibrului, auzul sau văzul înregistrează diverse concretizări ale nevoii de a completa ceva socotit, pe nedrept și neargumentat, incomplet: *graţie eforturilor şi a ambiției, *datorită transformărilor și a unor amenajări, *conform contractului și a caietului de sarcini etc. Nepotrivirea dintre început și sfârșit trebuie notată, corectată și explicată, rezultatul nefiind altceva decât o demonstrație simplă că elementele de gramatică sunt doar obiectivarea logicii elementare: grație, datorită, conform sunt prepoziții care se construiesc cu cazul dativ, care se asociază cu întrebarea cui?, nefăcând deci casă bună cu ceva aparținător genitivului, asociat școlărește cu al/a/ai/ale cui? Principiul simetriei trebuie, așadar, aplicat: grație eforturilor și ambiției, datorită transformărilor și unor amenajări, conform contractului și caietului de sarcini.