Ajutor de la centru pentru sărăcia din Anina și Bocșa!

În atenția Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale se află un program care se referă la finanțarea căminelor de bătrâni. Asta, după ce potrivit vechilor prevederi legale alocările bugetare de nivel central s-au încheiat în decembrie 2015.

Ca urmare a discuţiilor din cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice referitoare la situaţia căminelor pentru persoane vârstnice din Anina şi Bocşa, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a solicitat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice un punct de vedere privind posibilităţile de soluţionare a situaţiei.

Potrivit ministerului, cele 19 cămine pentru persoane vârstnice înfiinţate în anul 2011 prin reorganizarea unor unităţi sanitare ineficiente, printre care şi cele de la Anina şi Bocşa, aveau asigurate cheltuielile de funcţionare până la data de 31 octombrie 2013, termen care a fost prelungit ulterior până în 31 decembrie 2015. După expirarea acestei perioade, finanţarea trebuia să fie prevăzută în bugetele locale, în aceleaşi condiţii cu finanţarea căminelor aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care funcţionează în baza Legii nr. 17/2000.

La nivel naţional, peste 100 de cămine pentru persoane vârstnice necesită sprijin financiar pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor, astfel că Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a iniţiat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea programului „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”.

Acest program vizează finanţarea căminelor într-o proporție de maxim 30 la sută din standardul de cost la nivel naţional, în funcţie de capacitatea centrului şi lista de aşteptare a acestuia, pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului.