ADR Vest, campion la accesarea de fonduri europene! „Se poate crește productivitatea cu cel puțin 50%”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a făcut bilanțul activității cu privire la implementarea Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Fondul alocat a fost depășit cu 124%! 

522 de proiecte în fază de implementare sau realizate au dus la depășirea cu 124% a fondului alocat pentru regiunea Vest. Valoarea totală a investițiilor depășește un miliard de euro. Din 1,043 miliarde euro, 796,7 milioane vin din programul finanțării nerambursabile. Pe lângă contractele semnate, alte 319 proiecte se află în faza de evaluare sau precontractare și încă 102 sunt puse pe lista de rezervă.

Trei contracte de finanțare au fost semnate chiar ieri. Se va moderniza și eficientiza iluminatul public în Orăștie și Gătaia și se va dezvolta activitatea Centrului de Transfer Tehnologic. La semnare au participat Ovidiu Bălan, primarul Orăștiei, Raul Cozarov, primarul Gătaiei și Ionuț Țepeneu, directorul CTT ETA2U Innovation și directorul ADR Vest, Sorin Maxim.

Corpurile de iluminat existențe în Orăștie vor fi înlocuite cu unele cu tehnologie LED și se va crea un sistem de comandă și control pentru iluminatul public. Trecerile de pietoni vor fi luminate cu sisteme alimentate de panouri fotovoltaice. Valoarea totală a proiectului este de 14,8 milioane RON, dintre care 7,7 milioane provin din finanțare nerambursabilă. Cu ocazia conferinței de presă, primarul Orăștiei a ținut să critice procesul de achiziție pe care îl consideră greoi.  „Procedurile sunt foarte greoaie iar noi am reușit în ultima perioadă să avansăm cu opt proiecte, dar este foarte dificil din cauza procedurii de achiziție. Ne-a spus domnul Maxim că la implementare vor apărea problemele și chiar așa a fost”, a declarat Ovidiu Bălan, primarul Orăștiei.

Gătaia va beneficia de aceleași beneficii ca și Orăștie. Proiectul are o valoare mai mică, de 11,7 milioane RON dintre care 9,2 reprezintă finanțarea nerambursabilă. „Este o formă de reducere cu peste 50% a facturilor de energie electrică la nivelul bugetului orașului Gătaia. De asemenea, se urmărește reducere cu peste 50% a emisiei de dioxid de carbon în aer. Două zone periferice ale orașului Gătaia sunt în plină dezvoltare și acum reușim să aducem iluminatul public inteligent”, a precizat Raul Cozarov, primarul Gătaiei.

Contractul semnat ieri cu o companie privată urmărește creșterea numărului de transferuri tehnologice cu 20% și a numărului de studii tehnologice cu 25%. Valoarea totală a contractului se ridica la 1 miliard de lei, dintre care 838 de milioane sunt finanțare nerambursabilă. „Scopul nostru este să încurajăm companiile să adopte tehnologii noi în domeniul informației. Totodată, prin acest proiect încercăm să ducem produsele românești pe piața internațională. Speram ca prin această finanțare să creștem numărul de locuri de muncă în informatică și să colaborăm cu mai multe companii în această zonă”, a declarat Ionuț Țepeneu din partea CTT.

Agențiile de Dezvoltare Regională din țară așteaptă hotărârea de guvern care le va da o mai mare libertate în managementul fondurilor europene. Directorul ADR Sorin Maxim a precizat că hotărârea de guvern va permite ca în interiorul axelor să fie făcute alte alocări, se vor putea face ajustări în ceea ce privește relația cu beneficiarul și vor putea fi create programe pentru județe sau o anumită zonă a unui județ în funcție de stadiul de dezvoltare și nevoile comunității. „Voi miza cât mult se poate pe debirocratizare și pe informatizarea totală a sistemului. Voi introduce tehnologie astfel încât să nu mai fie nevoie ca beneficiarul să vină și să aibă toate instrumentele din birou să poată decidă. Eu cred că se poate crește productivitatea cu cel puțin 50% fără probleme”, a declarat Sorin Maxim. Axele la care ADR a depășit alocarea financiară sunt:

  • Axa prioritară 2 îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (Microîntreprinderi și IMM) – depășită cu 444,29% în Apelul 2 și 121,37%
  • Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon (Eficiență energetică, clădiri publice și iluminat public; Mobilitate urbană) – depășită cu 126,95%, 265% și 159,96%
  • Axa prioritară 4 Dezvoltare urbană durabilă (Mobilitate urbană; Învățământ antepreșcolar și preșcolar) – depășită cu 196,27% și 109,27%
  • Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Patrimoniul cultural; Revitalizare urbană terenuri degradate) – depășită cu 170% și 122%
  • Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională (Infrastructură rutieră regională) – depășită cu 297,25%
  • Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale (Ambulatorii; Infrastructură socială, Grupul vulnerabil – Persoane vârstnice) – depășită cu 185,71%
  • Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale (Învățământ profesional și tehnic) – depășită cu 880%
  • Axa prioritară 13 Regenerare urbană orașe mici și mijlocii – depășită cu 467,69%