Adio căruțe trase de cai pe străzile și bulevardele Reșiței! Cine nu se conformează va fi aspru pedepsit

Consilierii locali reșițeni au hotărât să interzică circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza municipiului Reșița. Hotărârea are la bază referatul de aprobare al primarului Ioan Popa, raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală Reșița, ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare.

Fac excepție de la prevederile art. 1 din prezenta hotărâre vehiculele cu tracțiune animală folosite în cadrul manifestărilor cultural-artistice organizate cu aprobarea Comisiei pentru avizarea cererilor de organizare a adunărilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar și vehiculele cu tracțiune animală care circulă pe traseele stabilite prin H.C.L. nr. 122/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor art.1 din prezenta hotărâre se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000-1.500 lei, iar pe lângă sancțiunea principală, se va dispune și măsura tehnico-administrativă de ridicare și reținere în custodie (imobilizare) a vehiculelor folosite la săvârșirea faptei.

Consilierii au hotărât amplasarea indicatoarelor rutiere de interzicere a accesului vehiculelor cu tracțiune animală, cu avizul Comisiei de circulație din cadrul Primăriei municipiului Reșița, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către primar, prin împuterniciții acestuia și polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Reșița.

Totodată, prezenta hotărâre se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată, precum și cu prevederile din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare.

Consilierii au aprobat tariful de ridicare și transport ce va fi practicat de Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire, în cuantum de 113.32 lei/atelaj, conform prevederilor H.C.L nr. 436/2019, tariful de depzitare, în cuantum de 3.54 lei/h/atelaj, conform prevederilor H.C.L nr. 436/2019, precum și Regulamentul de ridicare, transport, depozitare și eliberarea a vehiculelor cu tracțiune animală.

Hotărârea intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.