Acuzații nefondate, nesusținute și nelegale pentru a-și masca propria incapacitate și nerealizările!

remus rof, daniel borduz

Remus Rof și Daniel Borduz l-au trimis în treaba lui pe Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin băgându-și iar nasul în gunoiul județului!

Președintele și directorul ADI Intercom Deșeuri Caraș-Severin au reacționat ca urmare a articolelor de presă comandate și a afirmațiilor făcute de Romeo Dunca pe pagina personală de Facebook. Afirmații despre care Rof și Borduz susțin că reprezintă „acuzații nefondate, nesusținute și nelegale, referitoare la stabilirea bugetului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Intercom Deșeuri Caraș-Severin și a execuției bugetare pentru anul 2022, aspecte ce au fost hotărâte de către majoritatea membrilor asociați în ședința adunării generale a asociației din data de 01.07.2022, ședință în cadrul căreia a fost stabilită prin vot și cotizația aferentă anului 2022 a Consiliului Județean Caraș-Severin”.

Cu privirea la modalitatea de stabilirea a cotizației membrilor asociați, pentru anul 2022 și justificarea majorării acesteia pentru asociatul UAT Județul Caraș-Severin, conducerea ADI Intercom Deșeuri precizează:

„Conform Statutului asociației, cuantumul cotizației anuale a membrilor asociați (toate UAT-urile din Județul Caraș-Severin și Consiliul Județean CS) se stabilește anual prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților.

Din anul 2019, cotizația membrilor asociați a fost stabilită la 2 lei/persoană/an/unitate administrativ teritorială iar pentru Consiliul Județean, ca o derogare de la statut, cotizația a fost stabilită la suma modică de 20.000 lei/an în loc de suma peste 600.000 lei/an pe care ar fi trebuit să o plătească anual acest asociat, raportat la întreaga populație a Județului Caraș-Severin. La stabilirea acestei cotizații modice ce a fost achitată de către UAT Consiliul Județean în anii anteriori s-a avut în vedere tocmai faptul că la nivelul județului erau concesionate doar două zone, respectiv Zonele Bozovici și Pojejena, în loc de șase zone în total.

Pentru anul 2022 s-a hotărât în cadrul ședinței ca această cotizație să rămână la valoarea de 2 lei/an/persoană, pentru celelalte unități administrativ-teritoriale din județ iar pentru Consiliul Județean Caraș-Severin aceasta a fost majorată la suma de 300.000 lei/an, tot ca o derogare de la statut, avându-se în vedere și faptul că activitatea asociației se va tripla în viitorul apropiat, ca urmare a scoaterii la licitație în vederea atribuirii în anul 2022, a contractelor de concesiune a activității de colectare și transport deșeuri aferente unui număr de încă patru zone din județ, respectiv zonele Reșița, Oțelu-Roșu, Oravița și Băile Herculane, aspecte ce vor conduce și la majorarea cheltuielilor asociației.

La ora actuală, Consiliul Județean Caraș-Severin achită în cadrul ADI Intercom Deșeuri, ce-a mai mică cotizație din țară, în cuantum de 20.000 lei/an”.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

Cu privire la susținerile lui Romeo Dunca referitoare la achiziționarea pentru viitor, în cadrul asociației, a unui număr de 3 autoturisme și angajarea unor salariați noi, conducerea ADI spune că sunt nefondate!

 Autoturismele urmează a fi achiziționate pe viitor, treptat, doar dacă acest lucru va fi necesar, în paralel cu angajarea de personal, ca urmare a triplării activității, și ca efect al atribuirii noilor contracte de concesiune aferente celor patru zone (zonele Reșița, Oțelu-Roșu, Oravița și Băile Herculane), sens în care asociația va avea obligația de a monitoriza la nivelul județului, pe teren, toți operatorii de colectare și transport deșeuri, conform contractului de finanțare a acestui proiect.

Din estimări a rezultat că lunar se vor parcurge pentru activitatea de monitorizare la nivelul județului, pe teren a operatorilor de colectare și transport deșeuri, un număr de 9643 km/lună/etapă de monitorizare, conform îndeplinirii clauzelor și obligațiilor asumate prin contractul de finanțare a acestui proiect.

La fundamentarea majorării bugetului asociației, începând cu anul 2022, au stat tocmai aspectele prezentate anterior și anume triplarea activității asociației, ca urmare a atribuirii pentru viitor, către operatorii economici desemnați câștigători, în urma licitațiilor organizate în acest sens, a contractelor de concesiune privind activitatea de colectare și transport deșeuri la nivelul județului”, explică Rof și Borduz.

Toate aceste aspecte îi sunt cunoscute lui Romeo Dunca, sunt convinși cei doi, iar atacurile președintelui CJ ar urmări doar să mascheze „ritmul alert în care se dezvoltă Caraș-Severinul” în mandatul liberalului. „Rugăm a se observa faptul că afirmațiile domnului Romeo Dunca legate de activitatea și bugetul pentru anul 2022 al asociației sunt neîntemeiate, nefundamentate și nelegale fiind făcute cu menirea exactă de a denigra conducerea asociației și activitatea desfășurată până în prezent, precum și cu intenția de a masca propria incapacitate și nerealizările din perioada de până acum a mandatului de Președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.”, au conchis cei doi.

publicitate si promovare online banner maxagro
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/