Acces limitat la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiș! Actele pot fi trimise online sau prin poștă

Reprezentanții CJAS Timiș pun la dispoziția cetățenilor variante prin care să trimită documente astfel încât să nu mai fie necesară deplasarea la ghișeu.

Situația declanșată de noul coronavirus limitează accesul în instituțiile publice din România care oferă variante de comunicare pe diferite căi.

„Având în vedere situația creată la nivel național de apariția virusului COVID-19, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș vine în întâmpinarea asiguraților cu rugămintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la sediul instituției. În acest sens, CJAS Timiș pune la dispoziția tuturor persoanelor asigurate sau neasigurate, adrese de e-mail, telefon si fax, inclusiv serviciul de corespondență prin poștă”, a declarat Victor Dumitrașcu, directorul CJAS Timiș.

Astfel, pentru dobandirea calității de asigurat, documentele necesare pot fi transmise: prin poștă la adresa: CJAS Timiș, strada Corbului numărul 4, localitatea Timișoara, județul Timiș, cod poștal 300239, prin e-mail: sef.asigurati@cjastm.ro sau prin fax: 0256/492115.

Actele pentru dobândirea calității de asigurat sunt:

Pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani: copie act de identitate și un
document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student.

Pentru coasigurați: copie act de identitate, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri proprii, precum și o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.

Pentru persoanele cu handicap: copie act de identitate și certificatul care atestă încadrarea într-un grad de handicap.

Pentru bolnavii cu afecțiuni incluse într-un program național de sănătate: copie act de identitate și adeverință medical eliberată de medicul curant sau medicul coordonator al programului de sănătate.

Pentru femeile însărcinate: copie act de identitate și adeverință medicală.

Pentru șomeri: copie act de identitate, decizia sau adeverința de șomaj.

Alte informații legate de calitatea de asigurat pot fi solicitate și la numărul de telefon 0736203656.

Cardul European de Sănătate

Pentru eliberarea cardului European de sănătate, documentele pot fi trimise prin poștă, fax sau pe e-mail la adresa: ehic@cjastm.ro. Actele necesare sunt: copie carte de identitate și o cerere tip completată. Persoanele care solicită cardul european trebuie să fie asigurate. Alte informații pot fi solicitate la numărul de telefon: 0736 203 679.

Reprezentanții CJAS le recomandă tuturor persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut sau rinoree) să poarte mască de protecție la intrarea în instituție.