700.000 de lei prin Programul ROSE, pentru Liceul Dacia din Caransebeş!

Proiectul „Liceul DACIA – O școală europeană”, iniţiat de către Liceul Tehnologic Dacia din Caransebeş, a fost avizat spre finanţare. Fondurile din partea Guvernului sunt aprobate în runda a doua – schema de granturi de finanțare a liceelor din cadrul Programului privind învățământul secundar (ROSE).

Potrivit directorului liceului, prof. Florin Bogdea, unitatea şcolară a obținut 76 de puncte de cele 100 posibile. La sfârşitul lunii iulie au fost transmise către Ministerul Educației Naționale ultimele documente, respectiv acordul de grant și anexele acestuia, pentru o valoare a grantului de 688.000 lei. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 4 ani.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor elevilor din învățământul preuniversitar prin participarea la un program care să asigure calitatea ofertei educaționale, pentru oferirea șanselor de integrare în viața socială și îmbunătățirea abilităților de muncă și viață pentru integrarea în comunitate. Oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața muncii locale, județene sau regionale, naționale precum și de continuare a învățării de-a lungul întregii vieți active, în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaștere (adaptare și ocupare – carieră).

„Propunerile noastre ca posibile soluții la problemele sociale sunt îmbunătățirea sistemului de pregătire prin activitățile pedagogice și de sprijin, ore suplimentare la Limba și literatura Română, la Matematică și Biologie, dar nu numai, consiliere și îndrumare, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, activități care vor fi axate în special pentru atingerea și dezvoltarea de către elevi a competențelor în ceea ce privește abilitatea de utilizare și interpretare adecvată a unei bibliografii științifice, competențe de comunicare și argumentare scrisă și orală (claritate, coerență, concizie în exprimare), cerc literar, cunoașterea la nivel avansat a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională, etc. De asemenea, dorim prin acest proiect îmbunătățirea sistemului de pregătire prin activități extra curriculare, cum ar fi participare la concursuri și olimpiade școlare, concursuri sportive, vizite la universitățile din județele limitrofe, vizite la muzee. Prin aceste activităţi ne dorim evitarea abandonului școlar prin îmbunătățirea bazei materiale pentru cantina liceului, în scopul oferirii unei mese calde elevilor, în vederea asigurării continuității orelor remediale, care se pot desfășura și în week-end”, ne-a precizat directorul liceului, Florin Bogdea.

Proiectul mai prevede un laborator multimedia cu echipamente inteligente de ultimă performanță, software cu licență, mobilierul necesar, în scopul creșterii dorinței elevilor și profesorilor de a organiza și participa la orele de curs, care vor deveni cu atât mai atractive. Prin utilizarea noilor dotări considerăm că atât tinerii, cât și profesorii vor fi mult mai motivați și vor da dovadă de entuziasm pentru activitățile educative de calitate.

„Acesta ar fi un prim beneficiu în urma implementării soluțiilor. Un alt beneficiu, la fel de important, ar fi creșterea motivației pentru învățare, în vederea atingerii nivelului necesar de cunoștințe și competențe profesionale, astfel încât participarea la interviuri și apoi angajarea pe un post de muncă corespunzător acestor cunoștințe să devină mult mai simple. Și să nu uităm, prin implementarea acestor soluții din proiect, atingerea unuia dintre obiectivele principale: scăderea riscului de abandon școlar, prin activitățile remediale, extra curriculare și activitățile de dotare. Comunitatea locală este implicată încă de la demararea elaborării proiectului în monitorizarea implementării acestuia, prin întâlnirile de lucru periodice la care participă pentru diseminare reprezentanți ai Consiliului Local, agenți economici, reprezentanți ai Asociației părinților, Consiliului elevilor, O.N.G.-uri, cadre didactice, întâlniri care se înregistrează și se consemnează în procese verbale ale fiecărei întâlniri. Încă de la întâlnirie inițiale, fiecare participant și-a exprimat părerea cu privire la monitorizarea implementării proiectului prin prezentarea opiniilor personale, prin propuneri sau sugestii de activități și modalități de creștere a atractivității proiectului în rândul comunității. În vederea sustenabilității proiectului vom continua aceste întâlniri și le vom prezenta comunității locale”, ne-a mai precizat directorul liceului caransebeşean.

upt 1000x100