37%, rata de succes a cursurilor organizate de AJOFM

224 de participanţi au fost la cursurile organizate de către AJOFM Caraş-Severin în primele şapte luni ale anului. 83 de persoane s-au angajat ca urmare a absolvirii unui curs de calificare.

În perioada ianuarie-iulie 2018, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul centrului propriu de formare profesională şi a centrelor regionale de formare profesională a adulţilor un număr de 224 de persoane. Dintre acestea, 218 erau șomeri, iar 6 – persoane care nu au beneficiat de gratuitate.

„În acest an, 83 de persoane s-au încadrat în muncă ca urmare a absolvirii unui curs de calificare“, precizează reprezentanţii AJOFM.

leader board 728 x 90 px

Au fost organizate 10 programe de formare profesională gratuite, dintre care 9 programe de calificare/recalificare şi un program de specializare. Cel mai ridicat interes pentru astfel de programe de formare s-a înregistrat în rândul șomerilor cu vârsta de peste 45 de ani, 33%, urmați de cei din grupa de vârstă sub 25 de ani, 28%, de cei cu vîrsta cuprinsă între 35-45 de ani, 21%, şi de cei cu vîrsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, 18%.

În funcţie de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, 195 persoane (89%), au studii profesionale, liceale sau postliceale, urmați de cei cu studii superioare – 21 persoane (9,6%).

Meseriile/ocupaţiile, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri în primele 7 luni ale anului 2018, sunt: lucrător finisor pentru construcții – 49, lucrător în comerţ – 46, îngrijitor bătrâni la domiciliu – 38, bucătar – 26, frizer, coafor, manichiură, pedichiură – 24, inspector securitate şi sănătate în muncă – 20 şi electrician exploatare medie şi joasă tensiune – 15.

Foto: romaniaregional.ro.