21 de comune cărăşene vor putea să-și înregistreze proprietățile imobiliare în sistemul integrat de cadastru pe bani europeni

660 de comune, cu o suprafață de peste 5,7 milioane hectare, vor beneficia de cadastru gratuit, programul beneficiind de un sprijin al Uniunii Europene de 265 de milioane de euro și 46 de milioane de euro de la buget, informează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), citată de Mediafax. Din cele 660 de comune, 21 sunt din județul Caraș-Severin.


ANCPI implementează Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Proiectul completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din 660 de unități administrativ-teritoriale (UAT) situate în zone rurale ale României, cu suprafața totală de 5.758.314 ha.

Valoarea totală a proiectului, derulat în perioada 2018 – 2023, este de 312.891.155 de euro respectiv 1.439.393.180 lei, din care 265.957.482 euro (1.223.484.203,02 lei) reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 euro (215.908.976,98 lei) – cofinanțare de la bugetul de stat.

Proiectul va fi implementat de ANCPI împreună cu 40 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară și Centrul Național de Cartografie. Scopul proiectului este de a stimula economia rurală, de a încuraja creșterea și dezvoltarea socială, de a facilita dezvoltarea infrastructurii și de a promova incluziunea socială prin înregistrarea proprietăților imobiliare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în zonele rurale ale României.


În Caraș-Severin lista comunelor în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, este: Armeniș – 14,273 ha, Băuțar – 18,894 ha, Bozovici – 19,505 ha, Buchin – 8,845 ha, Bucoșnița – 9,769 Constantin Daicoviciu – 10,515; Cornea – 4,395 ha; Cornereva –  26,023 ha; Domașnea – 5,180; Glimboca – 4,711 ha; Iablanița – 11,882 ha; Luncavița – 5,149 ha; Marga – 5,416 ha; Mehadia – 20,323 ha; Obreja – 12,305 Ha; Păltiniș – 10,076 ha; Sacu – 6,081 ha; Slatina Timiș – 14,967 ha; Teregova – 33,632 ha; Topleț – 9,309 ha; Zăvoi – 39,130 ha.