20 de primării din Timiș, „călcate” de Corpul de control al prefectului, anul acesta. Neregulile constatate

zoltan nemeth

De la începutul anului și până acum, Corpul de Control al prefectului a verificat 20 de primării din județul Timiș, cele mai multe având loc din luna martie încoace. În majoritatea cazurilor, inspectorii au constatat nereguli și au prevăzut măsuri de remediere, stabilite prin termene precise de îndeplinire a acestora. 

Unitățile administrativ-teritoriale controlate anul acesta au fost: Ciacova, Otelec, Buziaș, Recaș, Iecea Mare, Pișchia, Giarmata, Variaș, Sânpetru, Comloșu Mare, Criciova, Bârna, Banloc, Livezile, Șag, Pădureni, Remetea Mare, Topolovățu Mare, Belinț și Lovrin.

Prin lege, Corpul de control al prefectului poate verifica activitatea consilierilor locali, modul în care secretarul primăriei își îndeplinește atribuțiile, chestiuni legate de soluționarea litigiilor sau modul de completare a registrului agricol.

leader board 728 x 90 px

„De la o medie de un control pe lună, am ajuns să efectuăm și două controale pe săptămână, majorând astfel cu mult numărul UAT-urilor în care s-au deplasat echipele de control ale prefectului. În majoritatea UAT-urilor controlate s-au identificat probleme și s-au lăsat măsuri concrete privind modul de completare a registrului agricol, în special în ceea ce privește crearea de conturi și completarea acestuia în formă electronică, respectiv în Registrul Agricol Național. Printre neregulile constatate în multe dintre UAT-uri se enumeră: necomunicarea în termen legal a hotărârilor de consiliu local și a dispozițiilor primarului, în termen legal, către prefect, modalitatea de numerotare și șnuruire a dosarelor de ședință, lipsa la dosarele de ședință a proceselor verbale de afișare/dezafișare a proceselor verbale ale ședințelor consiliului local, lipsa rapoartelor anuale de activitate ale unor primari prin care se prezintă starea economică, socială și de mediu, lipsa întocmirii și/sau publicării declarațiilor de avere ale unor primari/viceprimari și/sau a unor consilierilor locali.”, a declarat prefectul Zoltan Nemeth.

Corpul de control a mai constatat și că au existat lipsuri în regulamentele de organizare și funcționare a consiliilor locale, consilierii locali nu aveau un program de audiențe cu cetățenii, dar și nereguli în întocmirea actelor administrative.

Anul trecut, Corpul de control al prefectului a efectuat 11 controale la primăriile și consiliile locale din județul Timiș, iar în 2019 – 10.