Zece țări europene lucrează împreună la un manual de bune practici de abilitare a romilor

Asociația Nevo Parudimos, alături de 14 parteneri europeni lucrează în vederea realizării unui manual electronic cu cele mai bune practici de abilitare a romilor, în cadrul proiectului DREAM ROAD – Regiunea Dunării pentru acces îmbunătățit și eMpowerment pentru dezvoltarea ROmA.

Proiectul DREAM ROAD este susținut de Programul transnațional Interreg Danube și este implementat de 15 parteneri din 10 țări din regiunea Dunării, fiecare partener având responsabilitatea de a identifica o serie de bune practici la nivel local, pe care să le împărtășească în cadrul proiectului în vederea realizării unui material de ansamblu de instrumente și exemple pozitive de abilitare și integrare a romilor.

Mai exact, în cadrul proiectului, pe baza datelor primite de la fiecare partener (o analiză a situației romilor din fiecare țară și bune practici identificate de fiecare partener) va fi realizat un manual electronic cu cele mai bune practici de abilitare a romilor și un Toolbox de metode și instrumente participative inteligente pentru o implicare sporită și activă a minorității rome.

Manualul de bune practici va fi finalizat in cursul anului 2021 și va fi accesibil în format electronic, gratuit, tuturor celor care vor avea nevoie de el.

Acest material va ajuta pe viitor autoritățile locale, regionale, comunitățile locale în ansamblu, sistemul de educație, agenții de ocupare a forței de muncă etc. pentru a motiva membrii comunității rome să se implice activ în dezvoltarea, implementarea activităților al căror principali beneficiari sunt.

Proiectul DREAM ROAD – Regiunea Dunării pentru acces îmbunătățit și eMpowerment pentru dezvoltarea ROmA a început la 1 iulie 2020 și se va încheia la 31 decembrie 2022. Bugetul general al proiectului este de 2.072.267,40 EUR, rata de cofinanțare este de 85%.