Vremuri grele la Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița: salariile se dau după posibilități!

Întrunit în data de 10 aprilie, Consiliul de Administrație al Universității „Eftimie Murgu” Reșița a luat câteva măsuri care au darul să creeze o stare de nemulțumire în rândul personalului didactic și nu numai.

Plata drepturilor salariale ale întregului personal al UEMR, aferente lunii martie, au fost plătite după cum urmează: întâi s-au achitat integral la bugetul de stat toate contribuțiile datorate de angajat și de angajator pentru drepturile salariale aferente lunii martie, precum și impozitele pe veniturile de natură salarială datorat de angajații UEMR. Angajații care au avut salariile în luna martie de până la 4.000 de lei net au încasat integral aceste sume, în timp ce restul, ale căror salarii nete depășesc acest cuantum, au primit tot 4.000 de lei, diferența urmând să fie achitată în funcție de disponibilitățile bănești deținute de UEMR pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare, fie din cuantumul finanțării lunare ce va fi alocată ulterior de către Ministerul Educației și Cercetării, fie din venituri proprii.

„Toți angajații au primit salariu pentru luna martie, o suma fixă, de 4.000 lei, ca într-o veritabilă societate comunistă. Nicio vorbă despre data la care vor primi angajații diferențele salariale ce li se cuvin, nicio vorbă despre punerea în aplicare a sentințelor judecătorești prin care cei 41 de angajați din UEMR să primească diferența de 20% din salariul diminuat anul trecut timp de 6 luni. UEMR se îndreaptă cu pași mari spre faliment”, ne-a transmis unul dintre profesorii din UEMR.

De ce s-a ajuns aici? Pentru că alocația de finanțare de bază acordată de minister, din care urmează să fie plătite salariile angajaților pe luna martie, în sumă de 736.900 de lei, este mai mică decât nivelul cheltuielilor de personal care este de 928.942 de lei, la care se adaugă indemnizația de hrană ce se ridică la 37.757 de lei.

Cum ar veni, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, doar că salariații întreabă, și o fac în zadar: de ce s-a ajuns aici și, mai ales, cine se face vinovat sau vinovați pentru situația în care a ajuns universitatea reșițeană?