Veganismul în România

Stilul de viață vegan devine tot mai comun în fiecare an. În România, tot mai multe supermarketuri și-au mărit gama de produse vegane. Potrivit organizației „Vegan în România”, produsele s-au multiplicat de trei ori în 2016.

„Vegan din România” ia atitudine împotriva tuturor formelor de exploatare a animalelor. Valorile lor sunt educația și nonviolența, dreptatea, onestitatea, corectitudinea, bunătatea și dorința de a deveni oameni mai buni. Vor să-și atingă obiectivele cu trei abordări diferite.

În primul rând, vor să promoveze veganismul. Ei cred că educația este locul de plecare pentru schimbări în bine. Mai mult, sunt convinși că fiecare are puterea de a proiecta lumea dorită prin alegerile pe care le face fiecare și viața pe care o trăiește fiecare. Din acest motiv, au creat diferite campanii de informare. Toată lumea le poate urmări pe Facebook, Instagram etc., dar au creat și pachete de informații și pliante. Informațiile lor provin din surse fiabile, exacte și actualizate, cum ar fi studii științifice, statistici și înregistrări de la ferme și abatoare. Se străduiesc să ofere informații bine cercetate.

leader board 728 x 90 px

În al doilea rând, vor să sprijine oamenii, care tocmai au devenit vegani sau erau deja vegani de o lungă perioadă de timp. Oferind sfaturi practice despre cum să fii vegan în România și să împărtășind experiențele lor și ale celorlalți oameni, vor să arate că veganismul este ușor de trăit în România.

Un alt punct este că „Vegan în România” vrea să sprijine construirea unei comunități vegane în România și să încurajeze activismul. Ei speră că pot construi coaliții și relații bune între grupuri și activiști vegani.

Veganismul nu este încă la fel de răspândit în România ca în alte părți ale Europei sau ale lumii. În viitor, organizația neguvernamentală „Vegan în România” speră să atragă atenția mai multor popoare față de stilul de viață vegan și exploatarea animalelor.

***

Veganism in Romanian

The vegan lifestyle is becoming much more supporters each year. In Romania, more and more supermarkets increased their vegan products. According to the Organisation: „Vegan in Romania“, the products got three times more in 2016.

“Vegan in Romania” is taking a stand against all forms of animal exploitation.

Their values are education and nonviolence, justice, honesty, fairness, kindness, and a desire to become better people. They want to reach their goals with three different approaches.

First of all, they want to promote veganism. They believe education is the starting place for changes for the better. Furthermore, they are convinced that everyone has the power to design the world they want through the choices everyone makes and the life each one is living. Because of that, they created different information campaigns. Everyone can follow them on Facebook, Instagram, etc., but they created also information packages and flyers. Their information comes from reliable, accurate, and up-to-date sources, such as scientific studies, statistics, and footage from farms and slaughterhouses. They are striving to provide well-researched information.

Secondly, they want to support the people, who just turned vegan or already vegan for a long time. By offering practical advice on how to be vegan in Romania and sharing their and other people’s experiences, they want to show that veganism is easy to live in Romania.

Another point is that “Vegan in Romania” wants to support building a vegan community in Romania and encourage activism. They hope that they can build coalitions and good relations between groups and vegan activists.

Veganism is still not that established in Romania as in other parts of Europe or the world. In the future, the Non- governmental Organisation “Vegan in Romania” hopes to reach more peoples‘ attention towards the vegan lifestyle and animal exploitation.