UVT lansează un proiect pentru integrarea studenților pe piața muncii

Universitatea de Vest din Timișoara a lansat „Practică de calitate pentru o carieră de succes”, proiect care vizează pregătirea viitorilor absolvenți pentru integrarea pe piața muncii.

Peste 300 de studenți vor interacționa cu angajatori din sectorul privat, în cadrul proiectului. Ideea este ca tinerilor să li se dea posibilitatea să facă practică de specialitate, să se integreze și să își formeze o conduită pentru viitoarele decizii din carieră.

„Este un exemplu de proiect realist, adaptat dinamicii economiei și lumii de azi, în care specificul ocupațiilor este în permanentă schimbare, iar meseriile viitorului tind să fie apreciate tot mai mult de către tinerii absolvenți.”, spune Marilen Pirtea, rectorul UVT.

În cadrul unui workshop organizat, studenții vor învăța ce înseamnă nediscriminarea la locul de muncă și ce presupune de fapt egalitatea de șanse.

„Suntem o echipă acum consolidată, formată din mulți universitari și experți din UVT și din partea partenerului de proiect care va urmări un obiectiv strategic, constând în dezvoltarea unui cadru de profesionalizare deschis, orientat spre deprinderea de abilități practice de către studenții UVT, pentru o viitoare integrare de succes pe piața muncii.”, spune Flavia Barna, manager de proiect.

Membri ai proiectului sunt Gi Group Staffing Company. „Practică de calitate pentru o carieră de succes” este cofinanţat cu 4 milioane de lei prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 2 ani.