Universitatea de Vest, printre cele mai bune 100 de școli din Europa și Asia Centrală

Universitatea de Vest din Timişoara se clasează pe locul 95 în topul celor mai bune 400 de universități din arealul european-asiatic. În clasamentul QS University Ranking 2021, din România sunt prezente 19 universități, iar Vestul ocupă locul 6. 

Primele 10 universități din România clasate în acest top sunt, după cum urmează: Universitatea „Babeș-Bolyai”, Universitatea din București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „A. I. Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Dunărea de Jos din Galați și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Clasamentul a fost generat ținând cont de recomandările a peste 100.000 de membri ai comunității academice internaţionale cu privire la cele mai bune instituţii de învăţământ superior în zona de cercetare, dar și de răspunsurile a 52.000 de angajatori din lume cu privire la prestația absolvenților universităţilor. De asemenea, au fost evaluate rezultatele obţinute de instituţii prin activitatea de cercetare ştiinţifică în perioada 2014-2019, iar în top s-au calificat doar acele instituţii care au generat mai mult de 150 de lucrări ştiinţifice în ultimii cinci ani.

„Universitatea de Vest din Timișoara se regăsește în elita universitară a regiunii Europei de Est, dar și pe primul loc în topul academic al zonei de Vest a României, conform acestui nou rezultat de clasificare academică QS University Ranking EECA 2021.

Rezultatul indică performanțele noastre în cele zece grupe de indicatori măsurați: reputaţie academică, reputaţia UVT în rândul angajatorilor, evoluția raportului studenţi/facultate, evoluția raportului lucrări științifice/facultate, impactul web, ponderea cadrelor didactice cu doctorat, evoluția raportului de citări/lucrări, cadrele didactice din străinătate, studenţii din străinătate și rețeaua internaţională de cercetare.

Este un set complex de factori care reflectă tendința de internaționalizare pe care UVT o manifestă prin abordarea sa strategică, iar rezultatul pe care îl înregistrăm nu ne poate decât motiva, o dată în plus, pentru noi obiective ambițioase, în următorii ani.”, a declarat Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara.